Fontpage

ข่าวประชาสัมพันธ์
13434

ผลการประกวดโครงงาน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท […]

0 comments
13590297_1767689313448712_7286227339960151905_n

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม. […]

0 comments
101491

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา

คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนเดชอุดมได้เข้ารับกา […]

0 comments
13548739_1006976672714136_526245567_o

ประกาศแจ้งนักเรียนที่ติด 0,ร,มส.

นักเรียนที่ลงชื่อเพื่อดำเนินการแก้ 0,ร,มส. ที่ห้องวิชาก […]

0 comments
13555974_1006974346047702_1204442078_o

ประกาศหยุดการเรียนการสอน

ด้วยโรงเรียนเดชอุดม เป็นศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร ขอ […]

0 comments
166092

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life […]

0 comments
100308

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่ […]

0 comments
S__18137107

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกร […]

0 comments
24135

ค่ายอบรมจรวดขวดน้ำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดค่ายอบรมจรวดขวดน้ำ […]

0 comments
boss

พิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ “สุนทรภู่กวีเอกของโลก”

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเดชอุดม ร่วมกันประ […]

0 comments
FB Fanpage
โรงเรียนคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศการงานอาชีพฯ
View on Facebook
View on Facebook
Content 2
Content 3
Content 4
ข่าวจาก สพฐ.