ตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

sample
ดาวโหลด -------------------------------- Download File ---------------------