สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม


 
นายพิทักษ์  บุญยอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุม

โรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
        ได้เปิดศูนย์เรื่องราวรับร้องทุกข์ขึ้นทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเดชอุดมเป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ใช้สื่อนี้ ในการบอกแจ้งถึงปัญหาที่กำลังประสบหรือเรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากลในการทำงาน รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อที่ทางคณะทำงานของทางโรงเรียนเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  จะได้ช่วยติดตามดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก้ผู้เดือดร้อน

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและส่งตรงถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดมผู้เดียว
ทั้งนี้ข้อมูลที่ส่งมาจะไม่ถูกเปิดเผยและจะแจ้งข้อมูลกลับตาม E-mail ที่แจ้งไว้เท่านั้น

ตั้งคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ ( โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง )