ข้อมูลนักเรียน

 ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเดชอุดม สพม.29

 

ระดับชั้นเรียน

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

รวมทั้งหมด

จำนวนห้อง

15

15

15

45

15

15

15

45

90

เพศ

ชาย

274

260

257

791

196

161

139

496

1,287

หญิง

357

349

387

1,093

433

403

394

1,230

2,323

รวม

631

609

644

1,884

629

564

533

1,825

3,610

เฉลี่ยต่อห้อง

42

40

43

42

38

36

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 รวม 3,610 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2557-2560

 

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2557-2560