ถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 2560

กิจกรรม/เรื่อง ถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 2560

  
วันพุธ 13 กันยายน 2017   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนเดชอุดม