ติว O-NET ม.6 วิชา วิทยาศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=mF7Qu6q3mzk

กิจกรรม/เรื่อง ติว O-NET ม.6 วิชา วิทยาศาสตร์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันพุธ 01 กุมภาพันธ์ 2017   ณ โรงเรียนเดชอุดม