ขบวนรำวันเข้าพรรษาโรงเรียนเดชอุดม 2560

https://www.youtube.com/watch?v=G862H9LNCm8

กิจกรรม/เรื่อง ขบวนรำวันเข้าพรรษาโรงเรียนเดชอุดม 2560

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันอาทิตย์ 05 ธันวาคม 2021   ณ โรงเรียนเดชอุดม