ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

ชื่ออัลบั้ม : ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (อัลบั้มเต็ม)

ภาพถ่าย : นางสาวเบญจมาศ ภิญโญ
อัพโหลด : นางณฐวรรษ์ ไสว (18 มิถุนายน 2018)