ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ..

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ..28 ก.พ. 2563  cr.คนสร้างภาพโรงเรียนเดชอุดม

ภาพเพิ่มเติมโดยงานสภานักเรียนโรงเรียนเดชอุดม1        ภาพเพิ่มเติมโดยคนสร้างภาพโรงเรียนเดขอุดม 2