ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ สระน้ำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมhttp://www.detudom.ac.th/2017/?album=ว่ายน้ำเพื่อชีวิต