ติว O-NET ม.3 วิชา คณิตศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=lSVUtoc9QlI

กิจกรรม/เรื่อง ติว O-NET ม.3 วิชา คณิตศาสตร์

สอนโดย คุณครูณปภัช บัวกิ่ง

วิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วันจันทร์ 21 มกราคม 2019   ณ โรงเรียนเดชอุดม