ขบวนรำวันเข้าพรรษาโรงเรียนเดชอุดม 2560

https://www.youtube.com/watch?v=G862H9LNCm8

กิจกรรม/เรื่อง ขบวนรำวันเข้าพรรษาโรงเรียนเดชอุดม 2560

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันจันทร์ 21 มกราคม 2019   ณ โรงเรียนเดชอุดม