รวงผึ้งเกมส์ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเดชอุดม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กำหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “รวงผึ้งเกมส์ ครั้งที่ 18” เกมส์แห่งความสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเดชอุดม เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง แจ่มใส รู้รักสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สามารถนำทักษะด้านกีฬามาใช้อย่างถูกต้อง เตรียมนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป

  

  

  

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  (รอรับชมภาพ)