นายพิทักษ์  บุญยอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม

 “ ศึกษาดี  มีจรรยา  กีฬาเด่น ”

หนังสือราชการจาก สพฐ.